Vestibultjänster

Stoas luftiga vestibul som har inretts med soffor är en trivsam mötesplats. Till Stoa är alla välkomna för att tillbringa tid, studera, träffa bekanta och använda husets mångsidiga tjänster.  Vid informationsdisken i vestibulen står våra vaktmästare till tjänst. Av dem kan du be om råd i olika frågor som gäller Stoa.

Garderobstjänster

När du kommer till en föreställning på Stoa kan du lämna din jacka i den bevakade, avgiftsfria garderoben. Under övriga tider lämnar du saker i garderoben på ditt eget ansvar.

Toaletter

I Stoas vestibul finns avgiftsfria toaletter. På begäran öppnar vaktmästaren toalettdörrarna, om dessa är låsta. Handikapptoaletten har kombinerats med barnskötrummet och finns bredvid arbetarinstitutets dörr.

Hittegods

Glömde du något på Stoa? Ta kontakt med vaktmästarna.

Gratis WiFi

Stoa har gratis WiFi, Stadinetti.