Konstfostran

Stoa erbjuder mångsidiga konstfostringsprogram för barn och ungdomar i olika åldrar. Daghems- och skolsamarbetet utgör en betydande del av Stoas konstfostran. Dessutom ordnar vi konstinriktade kurser för barn och ungdomar under skolloven. Också hemmavarande föräldrar hittar trevlig sysselsättning för 0–6-åringar i Stoas program.

Vuxna kan delta i verkstäder och konstprojekt som är öppna för alla, till exempel aktiviteter under utställningar i Stoas galleri eller skapande av gemenskapliga konstverk och stadsodling. Vi informerar om våra kommande verkstäder och konstprojekt på Facebook.

Vi informerar skolornas kulturkoordinatorer (lågstadier) och skolans kulturkontaktlärare (högstadier, gymnasier, yrkesläroanstalter) om vårt program avsett för skolor. Skolans kontaktperson informerar närmare om Stoas konstfostran i sina respektive skolor.

Till daghem i östra och sydöstra Helsingfors tar vi kontakt per mejl. Vänligen kontakta oss ifall du inte finns på vår e-postlista.

Om konstfostran och kontakterna till skolorna ansvarar kulturproducent Hanna Westerholm hanna.westerholm@hel.fi.

Önskemål gällande programinnehåll och samarbetsförslag är välkomna!

Bekanta dig med kursutbudet nedan


Cirkus för modiga   

Kurs i stolcirkus för seniorer   

KURS 1 ons 25.8., 1.9. och 8.9.  

KURS 2 ons 1.12., 8.12. och 15.12. 

kl 11.30-12.15   

Under kursen i stolcirkus får man bland annat göra balans- och rörlighetsövningar med cirkusredskap. Alla rörelser görs på en stor gymnastikboll eller sittande på en stol. Detta passar dig som har problem med exempelvis benen eller ryggen. 

Cirkuskonst är ett förträfflig sätt att förlänga livet och öka livskvaliteten genom att fokusera på behov som är specifikt kopplade till åldrande, inklusive balans och vighet, minne och minnesprocesser, smärthantering och sociala relationer. Inga krav ställs på kondition eller former – det enda målet är att ha roligt och lära sig nya saker, göra lätta till moderata stretchövningar samt en rad konditionsaktiviteter som syftar till förbättrad och bibehållen koordination mellan händerna, balans och hållning.  

Obligatorisk förhandsregistrering  fr.o.m. 11.8.: julia.kartesalo@hel.fi

Instruktör: sirkus- ja teatteriohjaaja Jordy Valderrama  
Plats: Stoa, musiikkisali  
Längd: 3x 45 min     
Max 8 personer

Kurs i stående cirkus för seniorer   

På tisdagar 5.10.-23.11. (8x) kl 15-16 

Under kursen i stående cirkus får man bland annat göra balans- och rörlighetsövningar med cirkusredskap. 

Cirkuskonst är ett förträfflig sätt att förlänga livet och öka livskvaliteten genom att fokusera på behov som är specifikt kopplade till åldrande, inklusive balans och vighet, minne och minnesprocesser, smärthantering och sociala relationer. Inga krav ställs på kondition eller former – det enda målet är att ha roligt och lära sig nya saker, göra lätta till moderata stretchövningar samt en rad konditionsaktiviteter som syftar till förbättrad och bibehållen koordination mellan händerna, balans och hållning.  

Obligatorisk förhandsregistrering  fr.o.m. 18.8.: julia.kartesalo@hel.fi

Instruktör: Enrique Salas 
Plats: Stoa, musiikkisali  
Längd: 8 x 45 min   
Max 10 personer

Daghem

Vi informerar daghemmen om Skidikino, Sagostunderna, galleriverkstäderna och säsongens föreställningar.


www.stoa.fi/sv/daghem

Lågstadieskolor

Lågstadieskolorna får information per e-post om Lågstadiebio, galleri-verkstäderna och säsongens föreställningar. Inbjudan till 5x2-undervisningen sänds till en årskurs i taget via skolans egen kulturkoordinator. 

www.stoa.fi/sv/Lagstadieskolor

Högstadieskolor och andra stadiet

Högstadieårskurserna sänds information direkt till kulturkontaktläraren vid varje skola om Högstadiebio, kulturkurserna, galleriworkshopparna etc.


www.stoa.fi/sv/hogstadieskolor

Öppen verksamhet för 0–6-åringar

Information om de kommande mötena finns i Stoas evenemangskalender.

www.stoa.fi/sv/0-6

Fritidskurser

På Stoa ordnas konstinriktad fritidskursverksamhet för barn och ungdomar under skolloven. Uppgifter om sportlovskurserna publiceras på denna webbplats i januari och uppgifter om sommarlovskurserna i april.


www.stoa.fi/sv/fritidskurser