För Media

Bästa redaktör!

Vi har en elektronisk bildbank. Lösenordet får du av informatören per e-post eller per telefon.

Material får fritt användas av medierna i redaktionellt material som behandlar Stoas evenemang.

http://pressi.kulttuuri.hel.fi

Kommunikationspecialist Minna Roine
040 1924579, minna.roine@hel.fi