Stoaplatsen är din!

Stoaplatsen är din!

Stoaplatsen i anslutning till kulturcentret Stoa är en öppen plats för alla för möten, lek, evenemang och trevlig samvaro. Stoaplatsen välkomnar alla evenemang stora och små alla dagar året runt.

Scenen på Stoaplatsen lämpar sig för småskaliga uppföranden. På konstväggen kan du ställa ut konstverk eller hantverk eller varför inte ordna ett engagerande konstprojekt. Ordna ett perenntorg eller en leksaksloppis på Stoaplatsen, det är bara fantasin som sätter gränser!

Ordna ett evenemang

Ordna ett evenemang eller visa vad du kan genom att boka tid och plats för ditt program via Stoas kulturproducent Tiina Tenkanen: tiina.tenkanen@hel.fi.

Alla evenemang som ordnas på Stoaplatsen måste ha fritt inträde och vara öppna för alla. Stoaplatsen är ett område fritt från diskriminering.

Du kan också komma hit på picknick, för att slappna av eller leka. På Stoaplatsen finns en grill som får användas fritt.