Klubbrum

Klubbrummet hyrs ut för möten. Lokalen i ljusa nyanser rymmer 20 personer. På grund av coronasituationen kan rummet för närvarande rymma max 10 personer.Klubbrummet har den konferensteknik som behövs. I taket finns en videoprojektor och på väggen en stor skärm till vilken man kan koppla sin egen dator eller en minnessticka. Lokalen har också en vattenpunkt. Du kan välja hur borden och stolarna ska placeras. Klubbrummet finns på Stoas källarplan.

Bokning och betalning av Stoas klubblokal för mötesanvändning sker via nätet. Användningen av servicen förutsätter identifiering i Helsingfors stads ärendeportal.
Man identifierar sig i ärendeportalen med en personlig kod. KATSO-koden fungerar inte i bokningssystemet för lokaler. Betalningen kan utföras endera från ett personligt konto/kreditkort eller från företagets/samfundets konto/kreditkort.
Hyra
30 €/timme
Priset inkluderar moms (24 %). Priset gäller tills vidare.


Bokningar och förfrågningar

Kulturproducent Monika Silander-Stolt
E-post: monika.silander@hel.fi
Tfn 09 310 88408, 050 382 8151

Kansliföreståndare Anni Salin
E-post: anni.salin@hel.fi
Tfn 09 310 88409