Högstadieskolor och andra stadiet

Till högstadieårskurserna sänds information direkt till kulturkontaktläraren vid varje skola om Högstadiebio, kulturkurserna, galleriworkshopparna och det övriga programmet som byts varje säsong.

Mer information
Kulturproducent Hanna Westerholm
hanna.westerholm@hel.fi, 050 464 9536

Kulturkurser
Workshopparna, expertmötena och konstevenemangen som bildar kulturkurser förverkligar idén om fenomeninlärning och tar itu med aktuella teman så att läroämnesgränserna överskrids. Kurserna är avgiftsfria för skolorna och kan integreras i undervisningen.

Konstens och skogsstigarnas stad

Gratis kulturkurs för grupper inom förberedande undervisning (högstadiet och andra stadiet). September–november

Kursen ger en introduktion i vår samtidigt urbana, skogiga och havsnära hemstad på ett upplevelserikt sätt som väcker sinnen. Under kursen rör vi oss på olika håll i staden, lär oss om att uppleva konst och skapa egna verk. Vi får dessutom möjlighet att fördjupa vår upplevelse av skogen. I helheten ingår en föreställning på Nationaloperan, en utställningsvisning och verkstad på konstmuseet HAM, ett besök till en fotoutställning på kulturcentret Stoa och en upplevelserik skogsutflykt till Nybondas i Nordsjö.

OBS! Deltagande på kursen förutsätter att man förbinder sig till hela programmet.

Förbered besöken för eleverna i förväg och prata om erfarenheterna tillsammans med dem efteråt. Vi rekommenderar att man arbetar med kursdagböcker eller liknande.

Vi samlar in feedback på kursen från både eleverna och lärarna efteråt.

Längd: ca. 12–15 timmar

Fråga mer: Hanna Westerholm, Stoa
hanna.westerholm@hel.fi, 050 464 9536


Högstadiebio
Högstadiebion omfattar aktuella filmer som lämpar sig för en ung publik. Fritt inträde.

Galleriworkshops
Under Nordhusets varierande utställningar erbjuds skolklasser och studerandegrupper galleriworkshops där man får arbeta med ett tema som anknyter till utställningen. Målgrupperna och innehållet varierar enligt säsong, och information sänds genom kulturkontaktlärarna. Fritt inträde till workshopparna.


SANAPAJA / WORDSHOP – skribentverkstäder för flerspråkiga ungdomar

30.9 - 25.11 kl. 17.00–19.00

Hör du till de ungdomar som lever med flera språk och kulturer? Vill du uttrycka dig själv genom text och hitta din egen röst? Välkommen till Sanapaja / Wordshop-skribentverkstäderna!

Om du är en ungdom som vuxit upp och levt med flera språk och kulturer, är dessa verkstäder just för dig. Till de avgiftsfria verkstäderna är vem som helst välkommen oberoende av tidigare erfarenhet av skrivande. Verkstäderna som arrangeras varje vecka kan man delta fast varje gång, men man kan också hoppa in när man vill.

Under verkstäderna skriver man och talar på både finska och engelska. Det lönar sig alltså för deltagarna att kunna i alla fall grunderna till finska eller engelska, men perfekta språkfärdigheter krävs inte.

Åldersrekommendation: 13–19 år

Lärare: Juho Kuusi

Mer information: julia.kartesalo@hel.fi