Fritidskurser

På Stoa ordnas konstinriktad fritidskursverksamhet för barn och ungdomar under skolloven. Det kostar inget att delta. Uppgifter om sportlovskurserna publiceras på denna webbplats i januari och uppgifter om sommarlovskurserna i april.

Mer information
Kulturproducent Sinivuokko Koivula
sinivuokko.koivula@hel.fi, 09 310 88404, 050 4649536