Daghem

Till daghemsgrupper sänder vi per e-post information om Skidikino, Sagostunderna, galleriworkskopparna och föreställningar som byts varje säsong. Under vårsäsongen ordnar vi också konstinriktad fortbildning för personalen inom småbarnsfostran.

Skidikino för barn över 3 år
Skidikino är en högklassig filmstund för barn över 3 år. Fritt inträde, för grupper gäller obligatoriska förhandsanmälningar. 

Sagostund – en resa till sagornas underbara värld
De populära, halvtimmes sagostunderna är avsedda för barn under 7 år. Jussi Ollila är guide under Sagostunderna och tar med åhörarna på roliga och vilda äventyr som bygger på barnens egna idéer. Sagostunderna ordnas i Östra centrums bibliotek. Fritt inträde, för grupper gäller obligatoriska förhandsanmälningar.

Mer information
Kulturproducent Sinivuokko Koivula
sinivuokko.koivula@hel.fi, 09 310 88404, 050 4649536