Kulturcentrens verksamhet avbryts under eventuella elavbrott

I kulturlokaler och andra fritidslokaler, till exempel bibliotek, museer, kulturcenter, ungdomslokaler och anläggningar för inomhusidrott, inklusive simhallar, avbryts verksamheten och klienterna vägleds ut för att säkerställa säkerheten.

Handledarna tar hand om barn- och specialgrupper inom handledd hobbyverksamhet som vanligt, det vill säga tills vårdnadshavarna hämtar dem.

Om ett evenemang på ett kulturcenter ställs in eller skjuts upp på grund av elavbrott, gäller biljetten som sådan under den nya tidpunkten eller du kan också ansöka om återbetalning av biljettpengarna hos Lippupiste via denna sida.

Läs mer:

Helsingfors stads tjänster förbereder sig för eventuella elavbrott

Energibesparande åtgärder och förberedelser inför elavbrott