Stoa 2030

Itä saa mitä tilaa – suunnitellaan yhdessä elämäsi keskus

Itä-Helsingin kulttuurikeskus Stoaan on suunnitteilla 2020-luvun lopussa alkava mittava perusparannus- ja laajennushanke, joka tuplaa Stoan pinta-alan ja uudistaa merkittävästi sen palveluita. Stoa on myös tulevaisuudessa kulttuurin keskus. Nykyään Stoassa on kulttuuripalvelut, Itäkeskuksen kirjasto, Nuorten toimintatalo Kipinä sekä Työväenopisto ja ruotsinkielinen työväenopisto Arbis. Kun Stoaa laajennetaan, sen nykyisiä palveluita kehitetään ja päivitetään.

Tällä sivulla kerromme kootusti suunnittelun työvaiheista ja -aikatauluista.

Sivun pääkuva: Havainnekuva Stoan laajennusosasta. Arkkitehtitoimisto K2S Oy.

Aikataulu​​​​​​​Yhdessä kaupunkilaisten kanssa 

Koska uuden Stoan halutaan vastaavan parhaalla mahdollisella tavalla asukkaiden ja moninaistuvan alueen tarpeisiin, niin suunnitteluun tuodaan mukaan kaupunkilaisten näkökulma, ideat ja ajatukset. 

Kaupunkilaisia kutsutaan mukaan useisiin eri suunnittelun vaiheisiin erilaisten aktiviteettien avulla aina taidelähtöisistä menetelmistä tapahtumiin ja digiosallisuuteen. 

Yhdessä kumppanien ja kaupunkilaisten kanssa varmistetaan elävän, eri kohderyhmiä palvelevan ja mukaan kutsuvan, kestävän sekä alueellisesti omaleimaisen kulttuurikeskuksen syntyminen.  


Stoan tulevaisuuslaboratorio lokakuussa 2023. Kuva Katja Tähjä/Helsingin kaupunki 


Tähän mennessä kaupunkilaiset ovat mm. Kommentoineet alustavaa tilakonseptia kerrokantasi-alustalla, ideoineet “Meidän Stoaa” Idän kyläjuhlassa toukokuussa 2023 ja tulevaisuuden palveluja Stoan tulevaisuuslaboratorio-viikolla lokakuussa 2023. Katso alempana sivustolta ajankohtaiset osallistumistavat. 

Tiedonkeruuvaiheessa syntyneiden aineistojen pohjalta luodaan talven 2023–2024 aikana uudistuvalle Stoalle palvelu- ja tilakonseptit, joiden pohjalta arkkitehdit voivat piirtää tulevat laajennetut ja perusparannettavat tilat. 


Osallistu suunnitteluun:
ajankohtaista nyt

Tulevaisuudessa Stoa haluaa olla itähelsinkiläisen kulttuurin ja arjen keskus. Täällä voit luoda, kokea, harrastaa, leikkiä, työskennellä, juhlia, oppia ja opiskella. Mitä omaa tekemistä sinä haluat uuteen Stoaan? Miten voimme tehdä idästä sinulle vielä rakkaamman? Osallistu suunnitteluun ja tee Stoasta elämäsi keskus! 

Stoan tulevaisuuslaboratorio II 20.-27.3.2024 Stoan aulassa:
Tule tutustumaan ja keskustelemaan Stoan visiosta.
Lue lisää tapahtumasivulta
Voit tutustua ja kommentoida aineistoa myös verkossa 20.3.-3.4.2024: kerrokantasi.hel.fi/stoankonseptitYhteiskehittäminen:
syksy 2022–kevät 2024 

  • 11–12/2022 Stoassa toimivien palvelujen sisäiset työpajat  
  • 11–12/2022 Kumppanikysely 
  • 1–4/2023 Alustavan tilakonseptin valmistelua 
  • 5-6/2023 Alustava tilakonsepti kerrokantasi.hel.fi -alustalla, Idän kyläjuhla 20.5.2023 
  • 10–12/2023 Tiedonkeruu (Stoan tulevaisuuslaboratorio, haastattelut, havainnoinnit ja kyselyt)  
  • 1-2/2024 Palvelu- ja tilakonseptin kehittäminen 
  • 3/2024 Validointi eli konseptit asukkaiden nähtäväksi 
  • 4/2024 Valmiit palvelu- ja tilakonseptit 

Stoa osana Itäkeskuksen kehitystä 

Itäkeskuksen alueella sijaitsevaa Puhoksen ostoskeskusta, kulttuurikeskus Stoaa ja niiden ympäristöä kehitetään ja alueelle luodaan uusi asemakaava. Puhoksen ja Stoan ympäristö on tulevaisuudessa houkutteleva, elävä ja turvallinen. Kaupungin tavoitteena on tehdä Itäkeskuksen alueesta kaupunkimaisempi kuin nykyään. Vaikka alueelle rakennetaan uutta, alueella säilyy sen ainutlaatuinen tunnelma. 

Vartiokylän Itäkeskuksen alueelle suunnitellaan asuntoja, kauppoja, ravintoloita ja kulttuuritiloja tuhansille uusille asukkaille. Kaupungin tavoitteena on, että tulevaisuudessa Itäkeskus on kaupunkimaisempi kuin nykyään. Siksi alueelle rakennetaan uusia rakennuksia, katuja, aukioita ja puistoja. Alueelle rakennetaan myös paljon kävelyreittejä, sillä jalankulku on ilmastoystävällistä. 

Kulttuurikeskus Stoan rakennus perusparannetaan ja sille rakennetaan lisäosa. Stoan laajennusosa sekä uusi puisto rakennetaan Puhoksen parkkipaikan tilalle. 

Stoan ja Matteuksenkirkon välissä olevaa aukiota kehitetään niin, että myös tulevaisuudessa siellä kohtaavat taide, kulttuuri ja eri käyttäjäryhmät. Stoa-veistos säilyy aukiolla. 

Tutustu tarkemmin Stoan ja Puhoksen alueen suunnitelmiin: hel.fi/stoapuhos 


Uutisia aiheesta kootusti

12.3.2024 Stoan uudistus etenee  kaupunkilaiset pääsevät nyt antamaan mielipiteen uusista palveluista

28.11.2023 Stoa uudistuu – vastaa kyselyyn tulevaisuuden kulttuurikeskuksesta

17.10.2023 Kulttuurikeskus Stoaan nousee yhteisötaideteos, jossa kaupunkilaiset visioivat tulevaisuuden Stoaa 

12.5.2023 Stoan ja Puhoksen sekä Puotilan metroaseman alueet uudistuvat Itä-​Helsingin keskukseksi – tapaa suunnittelijat Stoassa lauantaina 

30.11.2022 Vapaa-​ajan ja kulttuurin toimijataho - vastaa kulttuurikeskus Stoan perusparannusta ja laajennusta koskevaan kyselyyn! 

11.1. 2021 Stoan ja Puhoksen alue uudistuu, kerro mielipiteesi suunnitelmista!