Yläkouluille ja 2. asteelle

Yläkoululuokille tiedotetaan kausittain vaihtuvista Yläkoulukinoista, kulttuurikursseista, galleriatyöpajoista ja muusta ohjelmasta suoraan kunkin koulun kulttuuriyhteysopettajan kautta. 

Lisätiedot: Kulttuurituottaja Hanna Westerholm, hanna.westerholm@hel.fi,                        09 310 88404, 050 4649536

Kulttuurituottaja Maaria Klemetti, maaria.klemetti@hel.fi


:

Spektaakkeliakatemia - 

Galleriapajat 

Ma 16.11. – Pe 11.12. 

9.-luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille 

Jari Tammisen ja Häiriköt-päämaja -hankkeen järjestämä näyttely Spektaakkeliakatemia (pe 30.10. – su 13.12.) muodostuu taiteellisesta ja pedagogisesta osiosta.  

Arkirealistista taidesuuntaa edustavilla vastamainoksillaan näyttely puhuttelee laajasti nykyaikaisen kulutusyhteiskunnan asukkaita sekä yhteiskunnallisesta taiteesta kiinnostuneita. Teokset muodostavat tilan, jossa näyttelyn yleisö on mainoskuvaston ympäröimänä tavalla, joka symboloi mainosten kyllästämää yhteiskuntaamme ja herättää katsojan miettimään mainosten roolia julkisen tilan estetiikan rakentumisessa. 

Näyttely avaa keskustelun siitä, millaista yhteiskuntaa mainoksien avulla rakennetaan ja millaiseen kulutuskäyttäytymiseen kannustetaan. Teoksia nähdään mm. suomeksi, ruotsiksi sekä pohjois-, inarin- ja koltansaameksi, venäjäksi, englanniksi, somaliksi, arabiaksi ja kurdiksi. 

Vastamainokset ovat vakiintuneet osaksi opetusta (mm. mediakasvatus, monilukutaito, äidinkieli, kuvataide, maantiede, yhteiskuntaoppi) ja näyttelyn vastamainokset ovat sellaisenaan siirrettävissä oppimateriaaliksi. 

Oppitunteihin sisältyy teoreettisemman opetuksen ohella myös konkreettisia työpajoja, joissa kaikki osallistujat saavat tehdä omia korjattuja mainoksia/vastamainoksia sekä mainoksien teksteihin perustuvia runoja. Oppitunnit käsittelevät vastamainosten muodon kautta medialukutaitoa, sekä teosten sisältöjen puolesta muun muassa (talous)maantiedettä, materiaalivirtoja globaaleissa tuotantoketjuissa, kulutuskulttuurin ympäristövaikutuksia, ihmisoikeuksia, politiikan retoriikkaa sekä erilaisia kansalaisvaikuttamisen luovia tapoja. 

Ohjaajat: Jari Tamminen, Häiriköt-päämaja ja Katri Perho, Eeti Ry 

kesto 2x45min

Vapaa pääsy

Lisätiedot ja ilmoittautumiset yläkoulujen ja toisen asteen työpajoihin: hanna.westerholm@hel.fi  maaria.klemetti@hel.fi

Kysy sinulle sopivia aikoja! 


Sanapaja / Wordshop – Kirjoittajatyöpajoja monikielisille nuorille 

To 17.9. – 10.12. klo 17–19   

Oletko useamman kielen ja kulttuurin kanssa elävä nuori? 

Haluatko ilmaista itseäsi kirjoittaen ja löytää oman äänesi? 

Haluatko oppia kirjoittamaan vaikkapa iskevän lavarunon, rap-biisin tai somepäivityksen? 

Tahtoisitko viettää aikaa yhdessä muiden kirjoittajien kanssa? 

  

Tervetuloa kirjallisuusjärjestö Nuoren Voiman Liiton järjestämiin Sanapaja / Wordshop -kirjoittajatyöpajoihin! Jos olet useamman kielen ja kulttuurin piirissä kasvanut ja elävä nuori, työpajat ovat juuri sinua varten. 

  

Sanapaja / Wordshop -työpajoissa kirjoitetaan kaikenlaisia tekstejä osallistujien omien kiinnostuksen kohteiden kuten musiikin, valokuvauksen, somettamisen, piirtämisen, ja lavarunouden innoittamana. 

Maksuttomiin työpajoihin on tervetullut kuka tahansa aiemmasta kirjoituskokemuksesta riippumatta. Viikoittain järjestettäviin pajoihin saa osallistua vaikka joka kerralla, mutta paikalla voi piipahtaa myös satunnaisesti. Työpajojen kirjoitus- ja puhekielenä on niin suomi kuin englanti. Osallistujien olisi siis hyvä osata vähintään suomen tai englannin kielen alkeet, mutta täydellistä kielitaitoa ei osallistumiseen vaadita. Hanke toteutetaan Taiteen edistämiskeskuksen tuella. 

  

Ohjaaja: Veera Koivaara 

Paikka: Stoan kerhohuone 

Ikäsuositus: 13–19-v. 

Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista 

Lisätiedot: hanna.westerholm@hel.fi  maaria.klemetti@hel.fi

Yläkoulukino ja muita esityksiä

Yläkoulukino on suunnattu nimensä mukaisesti yläkoululaisille. Näytettäviin elokuviin voi hakea oppimateriaalia Koulukinon sivuilta. 

Yläkouluikäisille järjestetään myös muita esityksiä kausittain. Löydät ne Stoan tapahtumakalenterista hakusanalla yläkoulu. 


Kulttuurikurssit 

Monitaiteiset kulttuurikurssit yläkouluille ja toiselle asteelle 

Työpajoista, asiantuntijaluennoista ja taidetapahtumista koostuvat noin 15 oppitunnin laajuiset kulttuurikurssit ovat kouluille maksuttomia ja opetukseen integroitavia. Syys-lokakuulle 2020 ajoittuva kurssikokonaisuus Näköaloja tulevaisuuteen keskittyy tulevaisuuden näkymien pohdintaan aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Ohjelmassa on mm. Spektaakkeliakatemian vastamainosnäyttely ja työpajat Stoassa, Meriharjun luontotalon luontosuhdetta tutkiva metsäretki, elokuva Tomorrow – kohti parempaa huomista, teemaan sopiva esitys ja asiantuntijapuheenvuoro.  

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: hanna.westerholm@hel.fi &  maaria.klemetti@hel.fi


Näköaloja tulevaisuuteen 

syys-lokakuu 2020 

laajuus noin 15 oppituntia 

Tulevaisuutta ei voi ennustaa - mutta siihen voi jokainen vaikuttaa. Kurssilla kohdistetaan luottavainen mutta kriittinen katse tulevaisuuteen ihmisen paikkaa ja omia vaikuttamismahdollisuuksia pohtien. Tavoitteena on luoda näkökulmia positiiviseen, ratkaisukeskeiseen tulevaisuuteen. 

Spektaakkeliakatemia ohjaa vastamainosten kautta kriittiseen asioiden tarkasteluun, kutsuu aktiiviseen kansalaisuuteen sekä luovaan aktivismiin. Vuosaaren maisemiin sijoittuva kävelyteos Rakkaudesta - Sanasto tuleville vuosikymmenille suuntaa miettimään matkaamme historiasta tulevaisuuteen, muutosta joka on käynnissä nyt, ja miten löytää sanoja ilmaisemaan sitä. Tomorrow-elokuva osoittaa ruohonjuuritason toiminnan merkityksen ja yksittäisen ihmisen potentiaalin suurtenkin kriisien ollessa kyseessä. Terike Haapojan ja Laura Gustafssonin näyttely Museum of Becoming HAMissa kohdistaa tutkivan katseen ihmisen suhteeseen omaan ympäristöönsä, yhteisöönsä ja toisiin lajeihin. Meriharjun luontotalon ohjatuilla luontoretkillä jokainen pääsee pohtimaan omaa luontosuhdettaan. Asiantuntijaluennolla kohdataan alansa ammattilainen, joka tuo uuden näkökulman teemaan.  

Tulevaisuus on käsissämme. Millaista tulevaisuutta kohti menemme? Nuorilla on tässä kysymyksessä avainrooli. 


Kurssin alustava aikataulu johon tulee vielä muutoksia: 

vk 39 pe 25.9. esitys Rakkaudesta – Sanasto tuleville vuosikymmenille Vuosaaressa (2h), kävelyesitys pienryhmissä, lähtö Vuotalolta, toteutetaan koulupäivän aikana. KATSO TÄSTÄ

vk 38-40 Luontosuhteeseen keskittyvät metsäretket Meriharjun luontotalolta käsin Uutelassa, Vuosaaressa, kesto 90min. Bussi 90 ja palvelulinja 819. KATSO TÄSTÄ

vk 40/41 asiantuntijapuheenvuoro, esim. tulevaisuudentutkija. Tarkentuu myöhemmin. Stoassa, Vuotalossa tai etäyhteydellä. 

vk 41-43  HAM:issa näyttelyvierailu, Laura Gustafsson ja Terike Haapoja: Museum of Becoming. Opastus tai työpaja. KATSO TÄSTÄ

vk 44 27.9. klo 9.30 ja 13 Stoassa (tai mahdollisuuksien mukaan omalla koululla) Dokumenttielokuva Tomorrow – kohti parempaa huomista (2015), kesto 118 min. KOULUKINOMATERIAALI

vk 45-46 Spektaakkeliakatemia: vastamainos- ja luovan aktivismin työpajat (4-6h) Stoassa ryhmäkohtaisesti. KATSO TÄSTÄ


Suositellaan pitämään kurssipäiväkirjaa tai rakentamaan jonkinlaista portfoliota jotta kurssi hahmottuu kokonaisuudeksi. Kurssipalautteen kirjoittaminen ja palautus (sekä oppilaat että opettajat) kuuluu myös kurssin ohjelmaan. 

HUOM! Muutokset mahdollisia. Osa ajoista ja aikaväleistä on suosituksia joista voi poiketa 

Yhteystietoja:  

Kurssin tuottaja, Stoa ja Vuotalo: hanna.westerholm@hel.fi 

 24.8. alkaen maaria.klemetti@hel.fi