Medialle

Hyvä toimittaja!

Sähköisen kuvapankkimme salasanan saat tiedottajalta sähköpostitse tai soittamalla.

Materiaali on tiedotusvälineiden vapaassa käytössä Stoan tilaisuuksia koskevan toimituksellisen aineiston yhteydessä.

http://pressi.kulttuuri.hel.fi

Tiedottaja Marjo Haatainen
puh. 09 310 88403, gsm 050 382 8150
marjo.haatainen@hel.fi