Ljus från öster

"Ljus från öster" beskriver egentligen hur vi på Stoa tänker och utvecklar verksamheten. Målet är att förena östra Helsingfors och bilda nätverk med invånarna, konstinrättningarna och aktörerna inom området.

En av verksamhetsformerna är områdesforumet i öst som sammankallats sedan hösten 2014. Stoa sammankallar, verkar som förmedlare och möjliggör områdesforumet. Under områdesforumet som ordnas regelbundet cirka en gång per månad diskuterar man med aktörerna och invånarna i området.

En intressant aspekt för detta är projektet Idässä itää. Sommaren 2016 tar Stoa ställning för en grönare stadsmiljö. På området bildas en växtkompass, som speglar Östra centrum som centrum i östra Helsingfors. På programmet finns verkstäder, talkoarbete och diskussioner kring temat. För invånarna och de övriga aktörerna lägger vi också fram utmaningar om att påbörja konkreta grönaktioner eller goda gärningar för trivsamheten i den egna närmiljön. Konst- och grönprojektet genomförs av konstnärsparet Antti Annanpalo & Petra Martinez.

Under byfesten i öst, Idän kyläjuhla, den 21 maj 2016 gjordes ett textiliegraffittiverk på gångbron till Stoa.I Stoas omgivning kommer det att synas under våren och början av sommaren 2016 tecken på projekt som aktiverar områdets invånare. Tillsammans med Cocreatives-samfundet genomförs ett stort textilgraffitiverk på gångbron till Stoa. På stängseln till byggplatsen för ortodoxkyrkan bredvid Stoa kommer ett kollektivt konstverk, som förverkligas av områdets skolelever.

​​​​​​​

Konstighetens kavalkad. Arbetsplatsstängslet kring Stoaplatsen fick en ny färggrann beklädnad under maj 2016.