Balkonggalleriet

I Stoas balkonggalleri visas utställningar av yrkeskonstnärer och konstnärsgrupper året runt. Utställningarna ordnas i samarbete med olika festivaler och aktörer på konstfältet och Stoa kuraterar också grupputställningar.

Om du är intresserad av att hålla en utställning i Stoas balkonggalleri ska du skicka en fritt formulerad ansökan till sanna.nuutinen@hel.fi.

Bifoga ansökan en utställningsplan, ditt CV, fotografier på eller utkast till dina verk samt den önskade tidpunkten.


Kulturproducent Sanna Nuutinen
E-post: sanna.nuutinen@hel.fi
Tfn 09 310 37504, 050 4125739

Då man tog foton och panoramabilder var Kalevalaseuras och Finlands institutets i S:t Petersburg utställning ”Konstnärernas Kalevala i Ryssland” utställd i Stoas galleri.