Valoa idästä

”Valoa idästä” merkitsee meille stoalaisille tapaa ajatella ja kehittää Stoan toimintaa. Tavoitteena on yhdistää Itä-Helsinkiä ja verkostoitua alueen asukkaiden, taidelaitosten ja alueen toimijoiden kanssa.

Yksi toiminnan muodoista on idän aluefoorumi, joka on kutsuttu koolle syksystä 2014 alkaen. Aluefoorumissa Stoa on kokoonkutsuja, välittäjä ja mahdollistaja. Säännöllisesti noin kerran kaudessa järjestettävässä aluefoorumissa keskustellaan alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa ajankohtaisista aiheista.

Stoa otti kesällä 2016 kantaa vihreämmän kaupunkiympäristön puolesta. Alueelle muodostui kasvien kompassi, joka kuvasti Itäkeskusta itäisen Helsingin keskustana. Taide- ja viherhanketta toteutti taiteilijapari Antti Annanpalo & Petra Martinez.

Valoa idästä
Kummajaisten kavalkadi. Stoan aukiota reunustava työmaa-aita sai uuden värikkään asun toukokuun 2016 aikana. 


Stoan ympäristössä näkyi kevään ja alkukesän 2016 aikana merkkejä alueen asukkaita osallistavista projekteista. Cocreatives-yhteisön kanssa toteutetaan Stoaan tuovalle kävelysillalle suuri tekstiiligraffititeos Idän kyläjuhlilla ja kesäkurssilla. Stoan naapuriin rakenteilla olevan ortodoksikirkon työmaa-aitaan tehtiin kollektiivinen taideteos Kummajaisten kavalkadi, jonka toteuttivat alueen koululaiset. Ohjaajana toimi Juho Hellsten.

Valoa idästä
Stoaan tuovalle kävelysillalle tehtiin tekstiiligraffititeosta Idän kyläjuhlassa 21.5.2016.