Valoa idästä

”Valoa idästä” merkitsee meille stoalaisille tapaa ajatella ja kehittää Stoan toimintaa. Tavoitteena on yhdistää Itä-Helsinkiä ja verkostoitua alueen asukkaiden, taidelaitosten ja alueen toimijoiden kanssa.

Yksi toiminnan muodoista on idän aluefoorumi, joka on kutsuttu koolle syksystä 2014 alkaen. Aluefoorumissa Stoa on kokoonkutsuja, välittäjä ja mahdollistaja. Säännöllisesti noin kerran kaudessa järjestettävässä aluefoorumissa keskustellaan alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa ajankohtaisista aiheista. Lisätietoja aluefoorumista antaa Stoan johtaja Riitta Aarniokoski, riitta.aarniokoski@hel.fi.

Yksi kiinnostava näkökulma tälle vuodelle on Idässä itää -hanke. Stoa ottaa kesällä 2016 kantaa vihreämmän kaupunkiympäristön puolesta. Alueelle muodostuu kasvien kompassi, joka kuvastaa Itäkeskusta itäisen Helsingin keskustana. Luvassa on työpajoja, talkoita ja keskustelua aiheen ympärillä. Esitämme myös haasteita alueen asukkaille ja muille toimijoille ryhtyä konkreettisiin vihertekoihin tai hyviin tekoihin oman lähiympäristön viihtyisyyden puolesta. Taide- ja viherhanketta toteuttaa taiteilijapari Antti Annanpalo & Petra Martinez.

Valoa idästä
Kummajaisten kavalkadi. Stoan aukiota reunustava työmaa-aita sai uuden värikkään asun toukokuun 2016 aikana. 


Stoan ympäristössä näkyy kevään ja alkukesän 2016 aikana merkkejä alueen asukkaita osallistavista projekteista. Cocreatives-yhteisön kanssa toteutetaan Stoaan tuovalle kävelysillalle suuri tekstiiligraffititeos Idän kyläjuhlilla ja kesäkurssilla. Stoan naapuriin rakenteilla olevan ortodoksikirkon työmaa-aitaan on tehty kollektiivinen taideteos Kummajaisten kavalkadi, jonka toteuttivat alueen koululaiset. Ohjaajana toimi Juho Hellsten.

Valoa idästä
Stoaan tuovalle kävelysillalle tehtiin tekstiiligraffititeosta Idän kyläjuhlassa 21.5.2016.